Marjolein Wouters

   de basis van verbindingAanbod


KENNISMAKEN MET DRIEHOEKSKUNDE

Meestal is een inspiratiesessie of introductietraining de eerste kennismaking met Driehoekskunde. Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijgt men een kijkje in de theorie en wat dit kan betekenen in de praktijk. De theorie wordt op een fijne manier vertaald door praktijk voorbeelden, tekeningen, beelden en verhalen. Deze kennismaking kan ook worden ingevlochten tijdens thema of teamdagen. 


TRAINEN

Het onderstaande trainingsaanbod is aan te passen op de vraag van de zorgorganisatie of het team waardoor Driehoekskunde verweven kan worden met de bestaande visie, ondersteuning en opleidingsmogelijkheden.

Er zijn meerdere trainingsmogelijkheden;


Introductietraining 

Tijdens deze training maakt men kennis met Driehoekskunde. Een kijkje in 'Wat is Driehoekskunde' met gebruik van praktijkvoorbeelden en visualiseren. De introductie is een mooie optie voor een teamdag waarbij men stilstaat bij samenwerken.


Basistraining

Deze training is vaak op teamniveau. Er is verdieping in de theorie, er wordt koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk en er wordt veel geoefend vanuit bestaande casuïstiek verdeeld over 3 dagen of dagdelen.


Train de trainer 

Een mooie manier om interne trainers op te leiden waarna zij in staat zijn om een introductie en/of basistraining te kunnen geven. Tijdens deze train de trainer ontwikkelen we gezamenlijk de inhoud van het trainingsaanbod passend bij de organisatie.


Deskundigheidbevordering

Er zijn verschillende vormen van deskundigheidbevordering. Zoals het opzetten van een interne deskundigengroep waardoor er binnen de organisatie mensen opgeleid zijn om samen met de zorghoek complexe casuïstiek uit te diepen. 


DRIEHOEKSBEGELEIDING

In de dagelijkse praktijk zien we Driehoek casuïstiek waarbij extra ondersteuning wenselijk is. Meestal vraagt dit interventies, inzicht en casus specifieke training op teamniveau. Echter komt het ook voor dat de gehele Driehoek aandacht vraagt waarbij via een traject van gesprekken en begeleiding er een stap gemaakt kan worden om de samenwerking weer aan te gaan. 


TEAMCOACHTRAJECT

Samenwerken is hard werken en komt niet vanzelf. Het vraagt verwachtingen uitspreken, afspraken maken en elkaar daarop aanspreken. Tijdens een teamcoachtraject kijken we naar de huidige situatie in het team en de gewenste situatie. Zowel van het team zelf als de organisatie waar zij in werken. Als dit bij elkaar komt en er een gezamenlijk commitment op is helpt een teamcoachtraject om dit resultaat te kunnen bereiken. Teamcoaching kan gekoppeld worden aan het thema Driehoekskunde.


OP MAAT

Bovenstaande is altijd een aanbod op maat. Wat past bij de familie, het zorgteam en de organisatie. Samen kijken we naar de mogelijkheden en werken we aan de kwaliteit van zorg!